Splošni pogoji poslovanja

Preden dostopate do spletnih strani, objavljenih na naslovu www.apartmajitriglav.si, ali sprovedete rezervacijo, si prosim preberite te zavezujoče splošne pogoje in obvestila. Z uporabo spletne strani potrjujete, da ste s splošnimi pogoji poslovanja seznanjeni in jih v celoti sprejemate. V kolikor se z njimi ne strinjate, prosimo, da strani ne uporabljate.

V primeru uporaba besede “Alpinia” ali “mi”, se to nanaša na podjetje Alpinia, turistično podjetje, d.o.o. (ustanovljeno v Sloveniji, matična številka 8392749000, s sedežem Ukanc 132, Ukanc, 4265 Bohinjsko jezero).

Za nedostopnost vsebin ali nedosegljivost spletnih strani iz kakršnegakoli razloga, ne nosimo nikakršne odgovornosti. Prav tako ne nosimo nikakršne odgovornosti, če iz kakršnega koli razloga spletna stran ni na voljo v vsakem trenutku, ter ne jamčimo za točnost podatkov, objavljenih na spletnih straneh v vseh državah ali za karkšnokoli posredno ali posledično škodo ali kakršno koli škodo, vključno z izgubami dobičkov ali podatkov.

Vsi dokumenti, podatki, informacije in druge vsebine, tako pisne kot slikovne, na spletnih straneh www.apartmajitriglav.si, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine podjetja Alpinia, turistično podjetje, d.o.o., Ukanc 132, Ukanc, 4265 Bohinjsko jezero, ter z njo povezanih pogodbenih partnerjev, katerih vsebine so vključene v spletne strani www.apartmajitriglav.si. Ker nenehni razvoj spleta zahteva občasno spreminjanje našega pravnega obvestila, si pridržujemo pravico do teh sprememb.


Pogoji uporabe

Z uporabo spletne strani zagotavljate, da ste stari najmanj 18 let in imate zakonsko pooblastilo za strinjanje s temi pogoji in sklenitev potencialnih pogodb z družbo Alpinia, ter uporabo tega spletnega mesta v skladu z vsemi pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih. Strinjate se, da boste finančno odgovorni za vsako vašo uporabo tega spletnega mesta (kot tudi za uporabo vašega računa s strani drugih, ne glede na starost). Strinjate se, da boste nadzirali vsako uporabo mladoletnikov tega spletnega mesta, kadar bo ta pri tem uporabljal vaše ime ali vaš račun. Zagotavljate tudi, da so vse informacije, ki jih pri uporabi tega spletnega mesta posredujete vi ali s strani vas pooblaščene osebe, resnične in točne in brez omejitev ali kakršne koli napačne ali lažne rezervacije.

V primer, kadar se za rezervacije ali druge storitve zaračunajo pristojbine, se strinjate, da se boste držali določenih pogojev nakupa, vključno s plačilom vseh zneskov ob zapadlosti in skladno z vsemi pravili in omejitvami glede razpoložljivosti cen, izdelkov ali storitev. Strinjate se, da ste popolnoma odgovorni za vse dajatve, pristojbine, davke in stroške, ki izhajajo iz uporabe te strani. Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da ste zavezani hotelu poravnati vse zapadle obveznosti in da boste spoštovali pogoje rezervacije.


Rezervacije storitev

Na naših spletnih straneh vam ponujamo rezervacije naših kapacitet.

Rezervacije lahko opravite preko spletne pošte, s katero nam posredujete vaše povpraševanje na [email protected] , mi pa vam posredujemo ponudbo. Samo povpraševanje oziroma naša ponudba ne štejeta za potrjeno rezervacijo, saj je bistveni pogoj za veljavnost prijave vaša potrditev rezervacije oziroma naše ponudbe. V primeru, da potrditve ne prejmemo, se šteje, da rezervacija ni bila nikoli naročena.

Na spletni strani pa lahko opravite tudi neposredno rezervacijo in plačilo s kreditno kartico. V tem primeru bo rezervacija potrjena in plačana takoj, ko boste dokončno potrdili postopek plačila. S tem vam seveda jamčimo, da boste dobili natančno tako namestitev, kot ste si jo izbrali.

V kolikor bodo z vami bivali tudi otroci, navedite tudi predvideno število in starost. Glede na vstavljeno število otrok ter ostale podatke rezervacije, se vam bo izpisala cena aranžmaja. Naj vas obvestimo, da se v primeru rezervacij in plačila po spletu šteje, da ste prebrali te pogoje ter, da se z njimi strinjate.

V primeru, kadar gost odpove svojo rezervacijo, ima Alpinia pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od obdobja, v katerem je gost predložil odpoved, ter paketa, ki ga je gost izbral. 

V primeru spremembe rezervacije na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Alpinie zaradi nepravilno opravljene storitve, gost nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene. Odpoved mora gost sporočiti preko telefona (+386 51 328 082) ali poslati po elektronski pošti na naslov [email protected] , ali pa v pisni obliki na Alpinia, turistično podjetje, d.o.o., Ukanc 132, Ukanc, 4265 Bohinjsko jezero, Slovenija.

V vseh cenah iz ponudbe Alpinie je že vključen davek na dodano vrednost. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju.


Pravice intelektualne lastnine

Te spletne strani vsebujejo materiale in informacije ter podobe, ki so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine družbe Alpinia. Za vse te materiale, informacije ali podobe na teh spletnih straneh velja, da se lahko reproducirani le v nekomercialne namene in za osebno rabo. 

Vsakršna reprodukcija ali redistribucija, spreminjanje ali drugačno širjenje informacij v komercialne namene je strogo prepovedano, razen v primeru izrecnega pisnega soglasja družbe Alpinia. Predmet registracije blagovne znamke družbe Alpinia so tudi vse blagovne in storitvene znamke, ki se nahajajo na tej ali z njo povezanih spletnih straneh, oziroma ima družba Alpinia do njih pravico.

Alpinia se zaveda tudi pomembnosti vaših osebnih podatkov, zato to zadevo jemlje resno in pri tem deluje skladno z relevantnimi predpisi, med njimi tudi Splošno uredbo EU (v nadaljevanju GDPR). Več o tem si lahko preberete v Politiki zasebnosti.

Prihod / Odhod

Rezervirana soba vam je na voljo od 14. ure dalje na dan prihoda in do 11. ure na dan odhoda.

Parkiranje

Parkiranje na parkirišču hotela je za goste brezplačno. Gostje hotela imajo na voljo tudi 2 električni polnilnici za avtomobile.

Zunanje povezave

Spletne strani ali podstrani www.apartmajitriglav.si lahko vsebujejo povezave na različne zunanje strani. Alpinia pri tem poudarja, da nikakor ni odgovorna za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav in tako ne odgovarja, saj vsebin teh tretjih oseb ne pozna, zato ne prevzema nobene odgovornosti za njihove informacije.

Možnost odpovedi s strani Alpinije

Alpinia si pridržuje pravico do odpovedi izvedbe dogodka in nočitev v primeru višje sile.

Stik z nami

V primeru težav, vprašanj ali kakšnih drugih informacij nas lahko kontaktirate na [email protected] ali tel. št.: +386 51 328 082

Veljavnost splošnih pravil

Splošna pravila poslovanja veljajo od 1. 3. 2020 naprej.